Aeromania: PZL P.11c

Piotr Łopalewski’s Art., “Aeromania” Theme.
PZL P.11c

 This Graphic was chosen as the logo of Muzeum Lotnictwa Polskiego – Cracow