Aeromania

P. Łopalewski’s Artwork

Aeromania: PZL P.11c

Aeromania: PZL P.11c

Piotr Łopalewski's Art., "Aeromania" Theme. PZL P.11c  This Graphic was chosen as the logo of Muzeum Lotnictwa Polskiego - Cracow